fbpx

חבילות

החבילה ההיסטורית

הסיפור הבלתי סביר
שווים – סיפורה של ספרטה
מגילת אסתר: מאחורי המסכה
הטוב, הרע והעולם – מסע לאיראן הטרום אסלאמית
(עותקים מודפסים)

משלוח חינם

החבילה ההיסטורית הדיגיטלית

הסיפור הבלתי סביר
שווים – סיפורה של ספרטה
מגילת אסתר: מאחורי המסכה
(עותקים דיגיטליים)

החבילה האיראנית המלאה – כל כתבי תע"ג

המלכה
מגילת אסתר מאחורי המסכה
הטוב, הרע והעולם – מסע לאיראן הטרום־אסלאמית

גיבורים, מלכים ודרקונים: מיתולוגיה איראנית לכל גיל

משלוח חינם

המלכה עם הערות שוליים

 "המלכה" ו"מגילת אסתר מאחורי המסכה"
167.40 

משלוח חינם

המלכה ונערותיה

המלכה + 4 ספרי הוצאת זרש נוספים
(עותקים פיזיים)
385.80

משלוח חינם

המלכה ונערותיה - דיגיטלי

המלכה + 3 ספרי הוצאת זרש נוספים
(עותקים דיגיטליים)
195.00

בישול טבעוני ישראלי
טבעוני, פשוט וטעים
(עותקים מודפסים)

בישול טבעוני ישראלי
טבעוני, פשוט וטעים
(עותקים דיגיטליים)