fbpx

הצצות מוקדמות

כאן תמצאו את הקישורים לספוילרים שפורסמו תוך כדי הקמפיין.

פרק מגילת אסתר מתוך "הטוב, הרע והעולם — מסע לאיראן הטרום־אסלאמית"

שני חלקי ההרצאה על מגילת אסתר לקהל אינטליגנטי במיוחד

פוסט על כוחן של נשים על אחשוורוש בדף הפייסבוק המעולה היסטוריה גדולה, בקטנה (נגיש גם ללא חשבון)

ספוילרים פצפונים שפורסמו בפייסבוק, לפי פרקים (גם נגיש ללא חשבון)

פרק א' — היסטורי
פרק א' — לשוני/זואולוגי

פרק ב' — תרבות/יהדות
פרק ג' — בלשנות
פרק ד' — יהדות (בערך)
פרק ה' — בלשנות חופרת
פרק ו' — תרבות
פרק ז' — נשים, זיהוי המלכות

פוסט בלשני חופר כמו שאני אוהבת, ב"בימת אורח" בזירה הלשונית של רוביק רוזנטל

הלל גרשוני פרסם בבלוגרשוני את חומר הגלם לפרק ב', פסוקים א'–ג'