קורס מקוון מלא (ארבעת המודולים)

מבצע!

3,500.00 2,500.00

גישה לכל ארבעת המודולים של הקורס (הגישה לכל יחידה עדיין מותנית בהשלמת היחידה הקודמת)